ANTI-AGEING MEDICINE FÖRELÄSARE KURSANMÄLAN AKTUELLT KONTAKT OM OSS PRODUKTER    
                 

KURSANMÄLAN / INTRESSEANMÄLANIntresseanmälan till certifierande kurs om Polarisol Kur-terapi

Agnes Letterfors Fil. Mag, Univ. lect. Sverige representant för polariserande LED-ljus terapi, POLARISOL® INBJUDER till en heldags VETENSKAPLIG utbildning/seminarium.

Kurser är avsedd för leg läkare, sjuksköterskor undersköterskor tandsköterskor och hudterapeuter.

Innehåll: Cellbiologi, Fysik, anatomi/fysiologi, immunologi, inflammations-patofysiologi samt praktik.

Certificate/Diplom utdelas efter kursen

Tid och plats anges senare utifrån antal anmälningar. V g kryssa för din önskan


 

 

 Vänligen ange antal deltagare (steg1)

 glöm inte att ange orten (steg2)


STEG 1 >>

Antal Deltagare Kurslängd Kursbeskrivning Pris/deltagare

 POLARISOL Certifierande UTBILDNING Antal deltagare Minst 8 Max 15 personer/kurs
1 dag

Polarisol teoretisk och praktisk PTP

*OBS!!! För dig som redan köpt, ämnar köpa, beställt valfri POLARISOL apparat är kursen avgiftsfri.
2500 kr*STEG 2 >>

Glöm inte att kyssa i orten där du önskar ha din utbildning.
    
Stockholm
Malmö
Jönköping              
Örebro                
Linköping
Nörrköping             
Västerås             
Uppsala

Fyll i samtliga uppgifter här nedan:

Personnummer
Namn
Adress
Postadress
Telefonnummer
E-mail
Beställning
 

ANMÄLAN ÄR BINDANDE
Kursavgiften bör betalas till DrL+Edu AB Bg 5091-6568 i anslutning till anmälan
eller senast 5 dagar räknat från anmälan.
Läkarintyg vid sjukdom godkänns och kursavgiften återbetalas

 


 (Ansvarig lärare: Agnes Letterfors Universitets adjunkt, Rektor)